Kunnskap om: Oppheng

Hengelamper (pendler) og hva de må veie

En ledning til en hængelampe må bære en vis vægt, som er afhængig af antallet af ledere i ledningen (2 eller 3) og deres tværsnit ( 0,75 mm² eller 1 mm²).

Antall ledere og tverrsnitt i mm²= lampens maks. vekt i kg.
2x0,75 = 2,2
2x1 = 3,0
3x0,75 = 3,4
3x1 = 4,5

Suspensjon

Før du skal begynne å koble lampen, må du huske å slå av strømmen.
Dette gøres enkelt ved å slå på lyset der lampen skal henge, kutt strømmen til det aktuelle stedet i sikringsskapet og kontrollér at lyset er slukket. Sørg så for at ingen kobler til strømmen mens du arbeider med det.

Selv om lyset nå er slukket kan du ikke være helt sikker på at strømmen er brutt. Derfor skal du kontrollere at det ikke er spenning i noen deler i arbeidsområdet. Kontrollen kan utføres med en spenningsmåler. Hvis du i stedet anvender en polsøker sørge for at det fungerer før du bryter strømmen i sikringsskapet.

Kobling av ledninger i rør eller rosett

Hvis ledningene som kommer ut av et rør i taket eller veggen må en hengelampen ikke henge direkte i disse ledningene, men skal henge på en krok med et lampeoppheng.
En rosett (lampeudtak) har faste klemmer for montering av lampens ledningsender og har innebygget avlastning. Klemmene er merket som beskrevet i tabellen.
Rosetten kan bære en vekt på opp til 5 kg, men ledningen som bærer lampen har en annen begrensning (se tabellen ovenfor).
Hvis lampen ikke skal henge direkte ved tilkoblingsstedet kan den monteres i et lampeoppheng eller i en svanehals.

Tilkobling av ledninger i Lampeuttak

I et lampeuttak kan det være opp til 4 muligheter for tilkobling, disse kalles også klemmer og kan ha nedenstående betegnelser.
N eller 0 (Nulleder)
M eller M1 (Mellomleder) spenning fra veggbryteren
L, P, F eller M2 (Fasen) Normalt spenning fra den andre bryteren i en dobbeltbryter.
((SYMBOL – GND. TEGN)) , J eller gnd (Jord)

Trinn for trinn

1: Kutt strømmen i sikringsskap.
2: Fjern 3 - 5 cm av kappen på lampeledningen.
3: Avisoler og tvinn kobbberendene. Kort dem av, så de er ca. 6 mm lange.
4: Stikk kobberendene in i klemmene. Vær opmerksom på at alle kobbertrådene skal inn i klemmen. Stram skruene på klemmene.
Trekk i lederne for å sjekke at de sitter fast. Husk at den grønne/gule lederen kun skal tilkobles dersom
det er en klemme med jordsymbol.
5: Legg ledningen så den ytre isoleringen (kappen) kommer inn under avlastningsbøylen. Skru bøylen fast og trekk i ledningen for å sjekke at den sitter fast. Skru eller klem dekselet på plass.
OBS!
Avisoleringen skal være max. 6 mm. Avlastningen i en rosett skal være godt strammet. Sjekk forøvrig at alle deler er satt sammen riktig.