Informasjon om tetthedsgrad (IP)

Informasjon om tetthedsgrad (IP)

Formålet med IP koder er, å angi lampens tetthetsgrad.

IP koden angir 2 forskjellige ting.
1) Beskyttelse av lampen mot fremmedlegemer og vann.
2) Beskyttelse av personer, for å unngå at man kan berøre farlige deler.

IP kodene består av bokstavene IP etterfulgt av 2 tall. Eksempelvis IP 44.

Det står 4 i både første og andre siffer og utfra beskrivelsene nedenfor kan du se, at det i følge 1. siffer betyr:
• beskyttet mot faste genstander med en diamter på 1,0 mm eller mer, beskyttet mot berøring av farlige deler med tråder o.l.

og i følge 2. siffer betyr:
• beskyttet mot oversprøjtning.

Hvis lampen skal være i det fri, skal 2. siffer i IP koden være 1, 3 eller 4
Hvis lampen skal være i et fuktig område skal 2. siffer i IP koden være 1.
Hvis lampen skal være i ett vått område skal 2. siffer i IP koden være 4.
Men du kan bruke denne beskrivelsen til å finne frem betydningen av hvilken som helst IP kode.
Kapslingsklasser/tetthetsgrader på utvendige lamper

Kapslingsklasser/tetthetsgrader på utvendige lamper

Første siffer

Første siffer angir graden av beskyttelse mot fremmelegemer og beskyttelse av personer.

0= Ubeskyttet
1= Beskyttet mot faste gjenstander med en diameter på 50 mm eller mer. Og beskyttet mot berøring av farlige deler med baksiden av en hånd.
2= Beskyttet mot faste gjenstander med en diameter på 12,5 mm eller mer. Og beskyttet mot berøring av farlige deler med en finger.
3= Beskyttet mot faste gjenstander med en diameter på 2,5 mm eller mer. Og beskyttet mot berøring av farlige deler med et værktøy.
4= Beskyttet mot faste genstander med en diameter på 1,0 mm eller mer. Og beskyttet mot berøring av farlige deler med tråder o.l.
5= Støvskjermet
6= Støvtett

Annet siffer

Annet siffer angir beskyttelse mot vann.

0= Ubeskyttet.
1= Beskyttet mot vanndråper.
2= Beskyttet mot vanndråper ved helning på maksimalt 15 grader.
3= Beskyttet mot regn.
4= Beskyttet mot oversprøytning.
5= Beskyttet mot vannstråler.
6= Beskyttet mot kraftige vannstråler.
7= Beskyttet mot følgene av forbigående nedsenkning i vann.
8= Beskyttet mot følgene av langvaring nedsenkning i vann.