Informasjon om PH lamperne fra Louis Poulsen

PH LAMPERNEPH 3-2½ Pullert

PH 3-2½ Pullert

PH 3-2½ Pullert er et medlem av PH 3-skjerm familien, og prinsippet bak PH 3 – skjerm armaturene ble lagt på et par få hektiske måneder vinteren 1925 – 1926 til en utstilling i Forum, København.

Følgende sa Poul Henningsen om hans nye armaturer i 1926: ” Den reelle innovation angående PH armaturene går ut på å produserer lys som både er blendefritt og økonomisk. Det er lett nok å skape et blendefritt armatur ( indirekte og sterkt avskjermet lys ) hvis det tillates at en del av lyset forsvinner, og det er relativt enkelt å skape armaturer som er ytterst effektive, hvis man ignorerer det faktum at de er ytterst irriterende for øynene (sterk gjenspeiling, osv).
Men det er en kunst å skape lys som både er økonomisk og blendefritt”.
3-skjermsarmaturerne

3-skjermsarmaturerne

Før produksjonen av 3-skjermsarmaturene, hadde Poul Henningsen og Louis Poulsen Lightning arbeidet sammen om å designe armaturene til Danish Pavilion til World Expo i Paris i 1925.

Da Poul Henningsen designet armaturene til World Expo, hadde han allerede lekt med ideen om, at den logaritmiske spiralen muligvis var en passende basis for det nye skjermdesignet.

Kombinasjonen av diffus refleksjon og en logaritmisk skjerm som buer ga Poul Henningsen muligheten for å kontrollere armaturets blending og skygging, da hver skjerm sammen forminsker mengden av utstrålende lys på grunn av deres avstand til lyskilden.
En kunstner med lys

En kunstner med lys

Luminansens overgang fra skjerm til skjerm fremstår sammen harmonisk.

Størrelsen av skjermene og deres posisjon ble bestemt av nødvendigheten for å redusere blending, lysposisjonering og krav om lysfordeling.

Fra begynnelsen var det åpenlyst at konseptet var fleksibelt. Det var mulig å få armaturer i mange forskjellige størrelser, men også med forskjellige undersider – enten en hvitmalt overflate, en sølvbelagt eller gullbelagt overflate.

Disse forskjellige undersidene var for å oppnå forskjellige belysningsmuligheter.
Poul Henningsen

Poul Henningsen

Poul Henningsen forestillte seg at besøkende på en restaurant ønsker en varm og hyggelig belysning, derav ville man bruke en gullbelagt overflate i en sånn situasjon, mens på et sykehus eller hos tannlegen ville vært en hvitmalt overflate.

Det første armaturet ble fremstillt med metallskjermer, men Poul Henningsen ville også fremstille en variant av armaturet, som skulle vise en lysfordelt bue med mindre nedadrettet lys. Resultatet ble skjermer laget i opalglass med en sandblåst underside. Glasskjermene tillot 12 % av lyset til å penetrere og bidra til det generelle lyset i rommet, mens det meste av lyset stadig ble reflektert utad og nedad fra den matte undersiden av skjermene.
PH armaturerne

PH armaturerne

PH armaturerne var designet som et rasjonellt lyssystem, hvor størrelsen av skjermene, dets materialer og overflater kunne bli kombinert på bakgrunn av designet.

Hver overskjermstørrelse har et tilsvarende sett av mellom og bunnskjermer, sånn at proposjonene mellom skjermene groft var 3:2:1. Fra begynnelsen var en av basismodellene PH 5/5.
Det første sifferet indikerte overskjermens diameter, og sifferet etter skråstreken indikerte at mellom og bunnskjermen var født til nettopp denne type overskjerm.

Dette betyr at 5/5 hadde en overskjerm med en diameter på 50cm, en mellomskjerm på 31cm og en bunnskjerm på 16,5cm.
PH lamper - en udødelig klassiker

PH lamper - en udødelig klassiker

Denne kombinasjonen var god da armaturet ble hengt høyt opp, men da pendelene hengte lavt, var det mere passende med en kombinasjon med en stor overskjerm, dernest en mindre mellom- og bunnskjerm.

Sånn ble PH 2/1 og 3/2 født. PH 3-skjermssystemet startet som en pendelsløsning, men snart ble armaturet videreutviklet til også å ha versjoner innenfor bord, gulv, vegg og en del større pendler.

Som et resultat av å bruke forskjellige størrelser, materialer, overflater, farger og lysskilder, er det oppstått tusen varianter i løpet av årene.

Les mer om Poul Henningsen her og se lamperne hans her på siden.