Arkitekt og designer Andrea Branzi er født i Firenze i 1938, hvor han også ble uteksaminert i 1967. Nå bor og arbeider han i Milano. Fra 1964 til 1974 var han en del av Archizoom Associati, som han også var med til å grunnlegge.

Det var den første avantgardegruppen som fikk internasjonal anerkjennelse, og gruppens prosjekter er nå bevart ved Centro Studi e Archivio della Comunicazione i Parma, og ved Centre Pompidou i Paris.

Fra 1967 har han beskjeftiget seg med industriell og eksperimentell arkitektur, byplanlegging og design, hvor Rotalianalampene er noen blant mange. Han underviser i industriell design ved Politecnico di Milano.