Piet Hein Trading er en virksomhed som handler med de høyt skattede design ikoner fra Piet Heins hånd. Det er en bred vifte av produkter innenfor møbler, belysning samt brukskunst.

Den rasjonelle idealist Piet Hein er blitt kallt universialist. På den måten var han åndelig slektning til renessanseidealet – en moderne variant av Leonardo Da Vinci.

I motsetning til de historiske forbildene, finnes det i Piet Heins produksjon en lett gjennkjennelig enhet uansett om man konsentrerer seg om hans vitenskapelige skrifter, hans essays, lyrikk eller arkitektur. Det typiske Piet Heinske ”touch” er formgivningens overordnethet i forhold til mål, medium og – for så vindt – innhold.