Født: 1884 - Død: 1953
Kjente verker: Le Klint 1, 2, 6, 12, 16, 205 og 208 samt den unikke gribekrave på skærmene.
Utdannelse: Landinspektør

Historie
Tage Klint var sønn av P.V. Jensen Klint og han var den kreative iverksetter, som i 1943 valgte å gjøre Klint familiens folderi til en forretning. Tage Klint skapte dermed hele grunnlaget for virksomheten LE KLINT.

Tage Klint var utdannet landinspektør, men ble i 1920 overtalt av Thomas B. Thrige til å komme til Odense for at være med i arbeidet med bilfabrikken "Triangel". I tillegg etablerte Tage Klint, de 2 virksomhetene Lactosan og Sanovo.

Det var Tage Klint, som designet den helt unike gripekrave til de opprinnelige Klint- skjermene. På den måten kunne hele materialets elastisitet utnyttes til å holde lampen fast på et stativ.

Han har tegnet i tillegg en rekke lamper, hvorav en del inngår i Le Klint's sortiment.